หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)