หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)