หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง
วิสัยทัศน์
“ สะแกกรังเมืองน่าอยู่
เกษตรปลอดภัย ชุมชนร่วมใจ
รายได้มั่นคง การศึกษาดี มีวัฒนธรรม
เน้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ”
นายเพลินเพชร หมั่นมาก
นายก อบต.สะแกกรัง
วัดอุโบสถาราม
โบราณสถานขึ้นชื่อ ศาลาแปดเหลี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสะแกกัง
ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ขึ้นชื่อในตำบลสะแกกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะแกกรัง
1
2
3
4
5
http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน  
 

    องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง (ทีม ครู ก) เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองแก่บุคลากรในสังกัด ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 16.15 น. โดย คุณ จันทร์ทิพย์ พันธุ์รัตน์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X