หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง สมัยวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง สมัยวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง สมัยแรกประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)