หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)